Návod montáže deflektorov HEKO na Vaše auto

Blog > Návod montáže deflektorov HEKO na Vaše auto

20.04.2016

Návod montáže deflektorov HEKO na Vaše auto

1. Pri objednávke deflekorov z internetu odporúčame poriadne skontrolovať zásielku už pri preberaní od kuriera. SGL cars balí deflektory dôkladne do špecialnych krabíc, ale pri neopatrnom zaobchádzani sa výnimočne môže stať, že sa zásielka poškodí. Po rozbalení prirovnajte deflektory k rámu okna, aby ste sa uistili, že budú pasovať. 

2. Ak je všetko v poriadku, môžeme prejsť k samotnej inštalácii. Ako prvé stiahnite okno úplne dole, a dôkladne očistite miesta, kde sa bude deflektor montovať. Následne treba tieto miesta odmastniť, aby sa obosjtranná páska správne prilepila.

3. V dalšom kroku odlepte fóliu z obojastrannej pásky a ako prvý zasuniete koniec deflektoru pri spätnom zrkadle a následne aj opačný koniec deflektora. Potom opatrne zasúvajte deflektor do drážky po celej dĺžke od spätného zrkadla cez stred až po hornú časť. 

4. Ak je celý deflektor zasunutý v drážke je potrebne 2-3 krát zatvorit a otvoriť okno, pre kontrolu či v niektorých miestach nenaráža okno do plastu deflektora. 

5. V prípade, že v niekde naráža okno do plastu, je nutné použiť pribalené kovové pliešky. Tie nasuniete v mieste, kde okno naráža do plastu tak, aby háčik, ktorý je na jednej strane pliešku bol na strane gumového tesnenia a druhá časť pliěsku bez háčika na strane deflektora. Tento pliešok zabezpeči viac priestoru pre plynulé zatváranie okna.

Ak uvažujete nad kúpov deflektorov len na predné okná odporúčame zvážit, či v budúcnosti nebudete potrebovat deflektory aj na zadné okná, lebo tieto sa samostatne kúpiť nedajú.

Inštruktážne video:

Komentáre

Zatiaľ žiadne.
   2010 - 2021    SGL cars