Aditíva

Aditíva sú určené na vylepšenie vlastností pôvodných kvapalín.

Aditíva existujú takmer do všetkého: do palív (diesel, benzín), do olejov, ale aj do ďalších kvapalín. Ide o špeciálne vyvinuté látky, ktoré svojim zložením dokážu zlep Viac...

   2010 - 2021    SGL cars