Autodiely - Nosný čap

Nosné čapy sú súčasťou systému zavesenia kolies a ich úlohou je zabezpečenie ich správnej pohyblivosti. Nosný čap je z technického hľadiska sférickým ložiskom, ktoré umožňuje pohyb voľnej časti v dvoch rovinách a zároveň jej rotáciu Viac...

   2010 - 2020    SGL cars