Autodiely - Spojková sada

Spojka je mechanická súčasť pohonu každého vozidla, ktorej hlavnou úlohou je odobrať energiu z motora, vďaka čomu sa vlastne vozidlo dáva do pohybu. Spojka ako taká je zložená z troch častí, ktoré sú uložené na sebe. Na vonkajších o Viac...

   2010 - 2020    SGL cars