Autodiely - Vodné čerpadlo

Vodné čerpadlo, ako už aj názov napovedá, podporuje cirkuláciu chladiacej kvapaliny po celom motore. Chladiaci systém totiž obsahuje chladiacu kvapalinu, ktorá odvádza teplo generované pri prevádzke motora smerom do chladiča, v ktor Viac...

   2010 - 2020    SGL cars